• محمدکاظم تقوی فلاسفه سیاست و به ویژه فیلسوفان مسلمان در حوزه سیاست متأسفانه ارتباط چندانی با منابع اسلامی و قرآن و تفاسیر برقرار نکردند و نگرش فلسفه سیاسی غرب یا گذشته یونان باستان برایشان دل‌پذیرتر بوده است. خلأ پژوهشی و نپرداختن به حوزه فلسفه سیاسی اسلام، در زمینه نهضت امام حسین(ع) نیز قابل مشاهده است. […]

   
 • محمدکاظم تقوی انتشار فتوای امام خمینی(اعلی الله مقامه) در پاسخ به دو استفتا، در تاریخ 19/6/1367، نقطه آغازی برای بحث و گفتگوهای فراوان گفتاری و نوشتاری گردیده که باید آن را صفحه­ای تازه از فعالیتها و نقش آفرینی های فقه به شمار آورد. استفتاءها این بود: از آنجا که آلات لهو و لعب استفاده های […]

   
 • محمدکاظم تقوی عشق و محبّت اکسیر بی همتایی است که جان و جهان انسانی را دگرگون میسازد و به حرکت در می آورد، و از آنجایی که «دین چیزی غیر از حُبّ و عشق نمیباشد» (کافی، ج 8، ص 80)، خداوند متعال هرگونه اکراه و اجباری را در اصل دین، منع کرده است؛ «لا إکراه […]

   
 • اولین دوره مدرسه مطالعات فقه معاصر با عنوان «چالش های فقهی مسأله حجاب» در حال برگزاری می باشد. موسسه مفتاح کرامت در قم چند سالی است با دعوت از استادان حوزه و دانشگاه جلسات علمی در موضوعات مختلف به ویژه در قلمرو مسائل مورد نیاز فقهی برگزار می کند. در پی گسترش بیماری کرونا این […]

   
 • پس از هشت سال دفاع مظلومانه و سرفرازانه ملت ایران در برابر تجاوز وحشیانه ارتش صدامی، با حمایت¬های گسترده و علنی و بی¬شرمانه منطقه¬ای و جهانی که به صورت اقتصادی، تسلیحاتی و سیاسی تقدیم متجاوز میشد؛ امام خمینی بر اساس گزارشات و نظرات کارشناسی مسئولان ارشد سیاسی و نظامی، قطعنامه 598 را پذیرفتند. محمدکاظم تقوی […]