راه اندازی سامانه اینترنتی «دوفصلنامه مطالعات فقه معاصر»

 

سامانه اینترنتی دوفصلنامه مطالعات فقه معاصر وابسته به موسسه مفتاح کرامت راه اندازی شد. علاقه مندان می توانند علاوه بر مشاهده مقالات چاپ شده در این دو فصلنامه، مقالات خود را با عضویت در این سامانه برای دو فصلنامه ارسال فرمایند.

جهت ورود به سامانه بر روی تصویر زیر کلیک فرمایید(لینک سامانه در پنل سمت راست سایت نیز موجود می باشد).