سخن آغازین؛ سیدجواد ورعی

بسم الله الرحمن الرحیم

موسسة «مفتاح کرامت» که چند صباحی است آغاز به کار کرده و به مطالعه و پژوهش در قلمرو «فقه با گرایش اجتماعی ـ سیاسی» به معنای گسترده آن می پردازد، اینک آغاز به کار «پایگاه مطالعات فقهی کرامت» را با هدف نشان دادن ظرفیت گسترده دانش فقه و علوم مرتبط در عرصه های گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هنری، و پرداختن به پرسش های گوناگون در زمینه های یاد شده، به اطلاع ارباب علم و فضیلت می رساند. پیروزی «انقلاب اسلامی» و تأسیس «جمهوری اسلامی» به رهبری حضرت امام خمینی (رض) بر مبنای مکتب اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در ایران، تحولات شگرفی را در زمینه های مختلف ایجاد کرد و افق های جدیدی را پیش روی عالمان و متفکران دینی گشود. انتظار امروز جامعه از حوزه های علوم دینی به لحاظ کمّی و کیفی با گذشته قابل قیاس نیست. جامعه امروز از حوزه های علمیه و عالمان دینی نه تنها انتظار گشودن گره های فراوان، با اتکاء بر اجتهاد روشمند را دارد که زندگی امروز بر او تحمیل کرده، بلکه پیشگامی در پاسخ به پرسش هایی را دارد که تمدن جدید در آینده نه چندان دور پیش روی ما خواهد نهاد. بی شک بر آوردن این انتظار به حق با هر نگاه و نگرشی به «نقش دین در حیات بشری» ممکن نیست. بزرگ ترین دغدغه امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی کارآمدی آن در دو بعد نظری و عملی، در دنیای معاصر بود. آشکار ساختن گرایش علمی و فکری دست اندرکاران مؤسسه به تنی چند از متفکران اسلامی، که بر جبین پایگاه نقش بسته، گویای این حقیقت است که از دیدگاه ما کدام نگاه و نگرش می تواند این انتظار را بر آورد، ظرفیت بالای دانش فقه را در این مسیر نشان دهد و دغدغه کارآمدی فقه شیعه را در حل مسائل و معضلات کنونی دنیا بر طرف نماید. با این حال، چنان که نامگذاری پایگاه به «مفتاح کرامت» ، که نام اثری ارزشمند از فقیهی گرانمایه و بازتاب دهنده دیدگاه های متنوع فقیهان است، نشان می دهد که انعکاس دیدگاه های مختلف فقهی امامیه، و عطف نظر به مذاهب فقهی اهل سنت که در طول تاریخ با حکومت و مسائل آن بیشتر در ارتباط بوده اند، در قلمرو فعالیت پایگاه قرار دارد. تاریخ «فقه و فقها» ، «مکتب های فقهی»، «حوزه و روحانیت»، «نهاد مرجعیت»، «سیرة روحانیت»، «آموزش»، «پژوهش»، و «مسائل صنفی»، و نقد منصفانه آن از موضوعات دیگری است که در قلمرو فعالیت پایگاه قرار داشته و بخشی هایی را به خود اختصاص داده اند. از مخاطبان علاقمند به قلمرو فعالیت این پایگاه انتظار می رود که ما را در پیمودن این راه یاری کنند، از راهنمایی، همکاری و نقد علمی مطالب دریغ نورزند. پایگاه را فرصتی بدانند که می توان در جهت نشر معارف اصیل دینی و ظرفیت دانش فقه و میراث فقهی تشیع در زمینه های مختلف ، و معرفی نهاد کهن دینی و علمی روحانیت از آن بهره جست. بخش های مختلفی که در طراحی پایگاه پیش بینی شده، گویای قلمرو وسیعی است که می تواند مورد توجه ارباب فضل و دانش قرار گیرد. افزون بر اساتید و فضلای حوزه و دانشگاه، اهل فکر و اندیشه، عموم طلاب، دانش جویان و دانش پژوهان علاقمند به این نوع مباحث مخاطبان ما هستند. اطلاع از بازتاب و بازخورد مطالبی که منتشر می شوند، از طریق دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما برای دست اندرکاران مغتنم، موجب امتنان و در ادامه مسیر راهگشا خواهد بود. چنان که دریافت پرسش های شما، نویسندگان پایگاه را در جهت پاسخ گویی به نیازهای مخاطبان هدایت خواهد کرد. چارچوب کلی، معیار و میزان مباحثی هم که امکان انتشار در این پایگاه را پیدا می کنند، «علمی»، «روشمند» و «منطبق» بودن آن بر شیوه های رایج استنباط است و بس. گفتنی است که فعلاً پایگاه به صورت آزمایشی راه اندازی می شود تا در فرصتی مناسب فعالیت رسمی خود را آغاز نماید. و الحمد لله رب العالمین