سلسله نشست های علمی موسسه مفتاح کرامت

هفتمین نشست علمی موسسه مفتاح کرامت چهارشنبه 6 خرداد 94 با حضور جمع کثیری از طلاب و فضلای حوزه علمیه قم با عنوان “اجتهاد در اندیشه امام خمینی” و با سخنرانی یادگار گرامی حضرت امام خمینی استاد حاج سید حسن خمینی برگزار شد. متن این سخنرانی به زودی از طریق همین سایت منتشر می شود