کلاس های مجازی

مدرسه مطالعات فقه معاصر

دوره نخست:

«چالش های فقهی مسئله حجاب»

مسائل و مباحث:

1- ماهبت حجاب

2- حجاب در قرآن

3- استدلال های فقهی حجاب

4- بررسی دیدگاههای جدید در مسئله حجاب

5- پوشش زنان در صدر اسلام

6- مسئولت دولت در حجاب

7- فلسفه اجتماعی و اخلاقی حجاب

8- ارتباط مسئله حجاب با فلسفه و اهداف

این دوره تابستانی، طی 15 جلسه توسط اساتید حوزه و دانشگاه برگزار می شود.

از طریق کانال تلگرام و سایت آپارات

تلگرام: https://t.me/Meftahekeramat

آپارات: https://www.aparat.com/keramat.info