» فقه اقتصادی

«بقا» و «فنا»ی اسلام و مسلمین؛ چگونه؟!؛ سید ضیاء مرتضوی

«اسفند 1390» 1- قرآن کریم همان گونه که «کعبه» را به عنوان مرکز توحید و گسترش آموزه‌های وحیانی و دینی، با این تعبیر اینکه خداوند «قیاماً للناس» قرار داده، آن را مایه برپایی و حیات مردم شمرده است ، همین ویژگی را برای اموال و سرمایه‌های مردم ذکر کرده و تأکید جسته که خداوند آن […]