» فقه زنان

همسر در سراي شوهر

محمدرضا غفوريان فصلنامه فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) شماره 15   ازدواج و همسرداري همپاي پيدايش انسانها در زمين بوده‌است. هرگز نمي‌توان برهه‌اي از تاريخ زندگي بشر را يافت که ازدواج به گونه‌هاي مختلف آن در ميان انسانها نبوده باشد; چرا که برقراري آرامش, داشتن زندگي بسامان و هماهنگ با نهاد بشري و پايدار […]

آیا سخنگویی زنان مخالف قرآن است؟؛ سید ضیاء مرتضوی

«شهریور 1392» به دنبال گزینش یکی از بانوان محترم به عنوان سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، در خبرها خواندیم که این اقدام مخالف آیه 18 سوره زخرف شمرده شده و تاکید شده است: «از آنجا که سخنگوی وزارت خارجه بیانگر سیاست خارجی یک دولت اسلامی و دینی است، لذا نباید در این خصوص خلاف […]

درآمدى بر مبانى كلى فقهى حجاب و مسئوليت دولت اسلامى

سیدضیاء مرتضوی چكيده: دخالت حكومت اسلامى در پاى‌بندى جامعه به حكم حجاب را از منظر فقهى در چند شاخه مى‌توان پى گرفت. اين شاخه‌ها كه از آن مى‌توان به مبانى فقهى مسئوليت در اجراى حكم حجاب حاكم ياد كرد, از يك سو به ماهيت حكم حجاب و فلسفه آن بر مى‌گردد و از سوى ديگر […]