» فلسفه فقه

قلمرو دخالت فقیه، احکام یا موضوعات؟؛ سید جواد ورعی

مصاحبه با دین آنلاین *مداخله شماری از فقها در برخی از مسائل جدید، چندی است باب گفت‌وگو دربارة این موضوع را گشوده که فقیه دربارة مسائل عرفی چه اندازه می‌تواند فقیهانه برخورد کند؟ ـ‌ بسم الله الرحمن الرحیم در طول تاریخ، علمایی بوده‌اند که در فنون مختلف تخصص داشته‌اند و در قلرو علوم مختلف وارد […]